SØRVOLL, J. Bostedssegregasjon og politiske strategier. Erfaringer fra Norge og Oslo. Samfundsøkonomen, n. 3, p. 65-78, 22 okt. 2020.