Rostgaard, T. (2023). Udvikling eller afvikling? Hjemmehjælp i et socialt investeringsperspektiv. Samfundsøkonomen, 2023(4), 66–77. https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v2023i4.141648