Hansen, M. (2023). Krise: Beretning fra energisektorens maskinrum. Samfundsøkonomen, 2023(3), 5–9. https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v2023i3.140175