Krarup, S. (2023). Redaktionelt forord. Samfundsøkonomen, 2023(3), 2–4. https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v2023i3.138679