Samuelsen, H., & Toétitel, L. (2020). Corona krisen øger mistilliden til regeringen i Burkina Faso. Samfundsøkonomen, 2020(4), 77-85. https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v0i4.123564