Pedersen, L., & Kieler, M. (2020). Finanspolitikken i lyset af coronakrisen. Samfunds√łkonomen, 2020(4), 6-15. https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v0i4.123556