Henriksen, L., & Vinther-Jørgensen, T. (2020). Redaktionelt forord. Samfundsøkonomen, 2020(4), 2-5. https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v0i4.123555