Hertting, N., & Urban, S. (2020). Utsatta bostadsområden och områdesorienterad politik: problembilder, målsättningar och implementeringsstrategier i det svenska fallet. Samfundsøkonomen, (3), 79-90. https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v0i3.122598