Sørvoll, J. (2020). Bostedssegregasjon og politiske strategier. Erfaringer fra Norge og Oslo. Samfundsøkonomen, (3), 65-78. https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v0i3.122597