(1)
Hansen, M. Krise: Beretning Fra Energisektorens Maskinrum. samfundsokonomen 2023, 2023, 5-9.