(1)
Hertting, N.; Urban, S. Utsatta bostadsområden Och områdesorienterad Politik: Problembilder, målsättningar Och Implementeringsstrategier I Det Svenska Fallet. samfundsokonomen 2020, 79-90.