(1)
Sørvoll, J. Bostedssegregasjon Og Politiske Strategier. Erfaringer Fra Norge Og Oslo. samfundsokonomen 2020, 65-78.