(1)
Jakobsen, V. Udsatte boligområder I Danmark 1985-2015. samfundsokonomen 2020, 7-21.