[1]
Rostgaard, T. 2023. Udvikling eller afvikling? Hjemmehjælp i et socialt investeringsperspektiv. Samfundsøkonomen. 2023, 4 (nov. 2023), 66–77. DOI:https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v2023i4.141648.