[1]
Berling, T.V. 2023. Da energipolitik blev sikkerhedspolitik. Samfundsøkonomen. 2023, 3 (aug. 2023), 10–19. DOI:https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v2023i3.140176.