[1]
Hansen, M. 2023. Krise: Beretning fra energisektorens maskinrum. Samfundsøkonomen. 2023, 3 (aug. 2023), 5–9. DOI:https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v2023i3.140175.