[1]
Sørvoll, J. 2020. Bostedssegregasjon og politiske strategier. Erfaringer fra Norge og Oslo. Samfundsøkonomen. 3 (okt. 2020), 65-78. DOI:https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v0i3.122597.