Stjernholm, Simon. “Att höra röster: Tre Faser Av Lyssnande”. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, no. 70 (maj 20, 2020): 38–51. Set januar 17, 2022. https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/120446.