Hornborg, Anne-Christine. “Leder Religionsantropologins Utmaningar Och Forskningsproblematik till Nostalgiska Elegier Och Idylliska Tankar Om ädla Vildar?”. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift0, no. 68 (september 14, 2018): 91-102. Set september 29, 2020. https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/109111.