Hornborg, A.-C. “Leder Religionsantropologins Utmaningar Och Forskningsproblematik till Nostalgiska Elegier Och Idylliska Tankar Om ädla Vildar?”. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, nr. 68, september 2018, s. 91-102, https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/109111.