[1]
S. Stjernholm, “Att höra röster: Tre faser av lyssnande”, RvT, nr. 70, s. 38–51, maj 2020.