[1]
N. S. Haritopoulos, “Helgener over det hele: Polymorf middelalderkristendom i Vor Frue Kirke, Skive”, RT, nr. 69, s. 207-234, mar. 2019.