[1]
A.-C. Hornborg, “Leder religionsantropologins utmaningar och forskningsproblematik till nostalgiska elegier och idylliska tankar om ädla vildar?”, RT, nr. 68, s. 91-102, sep. 2018.