Hornborg, A.-C. (2018) “Leder religionsantropologins utmaningar och forskningsproblematik till nostalgiska elegier och idylliska tankar om ädla vildar?”, Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, 0(68), s. 91-102. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/109111 (Set: 15august2020).