Hornborg, Anne-Christine. 2018. “Leder Religionsantropologins Utmaningar Och Forskningsproblematik till Nostalgiska Elegier Och Idylliska Tankar Om ädla Vildar?”. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, nr. 68 (september), 91-102. https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/109111.