HASTRUP, K. Det hellige og det sublime. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, n. 29, 11 jul. 1996.