HORNBORG, A.-C. Leder religionsantropologins utmaningar och forskningsproblematik till nostalgiska elegier och idylliska tankar om ├Ądla vildar?. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, n. 68, p. 91-102, 14 sep. 2018.