Sørensen, J. F., Baunvig, K. F., & Andersen, P. B. (2021). Håndvask og fællessang. Ritualer og ritualiserede handlinger i Coronaens tid: Artikel 7. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, (72), 116–136. https://doi.org/10.7146/rt.vi72.126503