Stjernholm, S. (2020). Att höra röster: Tre faser av lyssnande. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, (70), 38–51. https://doi.org/10.7146/rt.v0i70.120446