Hornborg, A.-C. (2018). Leder religionsantropologins utmaningar och forskningsproblematik till nostalgiska elegier och idylliska tankar om ├Ądla vildar?. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, (68), 91-102. Hentet fra https://tidsskrift.dk/rvt/article/view/109111