(1)
Stjernholm, S. Att höra röster: Tre Faser Av Lyssnande. RvT 2020, 38-51.