(1)
Petersen, A. K. Paulus Er Ikke død – Han Lugter Bare Grimt: Den Aksiale værdiomkalfatrings Betydning for Tidlig Kristusreligion. RT 2019, 63-88.