(1)
Hornborg, A.-C. Leder Religionsantropologins Utmaningar Och Forskningsproblematik till Nostalgiska Elegier Och Idylliska Tankar Om ├Ądla Vildar?. RT 2018, 91-102.