[1]
Haritopoulos, N.S. 2019. Helgener over det hele: Polymorf middelalderkristendom i Vor Frue Kirke, Skive. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift. 69 (mar. 2019), 207-234. DOI:https://doi.org/10.7146/rt.v0i69.112769.