[1]
Hornborg, A.-C. 2018. Leder religionsantropologins utmaningar och forskningsproblematik till nostalgiska elegier och idylliska tankar om ├Ądla vildar?. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift. 68 (sep. 2018), 91-102.