Zuckerman, Phil. “”The Rise of the Nones” - Hvorfor Flere Amerikanere Bliver sekulære Og Hvad Det Betyder for USA”. Religion i Danmark 9, no. 1 (juni 2, 2017): 101-114. Set august 4, 2020. https://tidsskrift.dk/rid/article/view/26384.