Riexinger, M., J. E. Thorsen, T. B. Fibiger, J. Borup, og M. Q. Fibiger. “Globale Reaktioner På COVID-19 – Religion Og Trossamfund I En Krisetid”. Religion I Danmark, bd. 10, nr. 1, februar 2021, s. 131-4, doi:10.7146/rid.v10i1.125200.