[1]
T. B. Fibiger og M. Riexinger, “Islam og Coronakrisen”, RiD, bd. 10, nr. 1, s. 149–159, feb. 2021.