Nielsen, Marie. 2022. “At Få Religion På Landkortet: Religion Som Lokal Kulturhistorie”. Religion I Danmark 2022 (1):42-59. https://doi.org/10.7146/rid.v2022i1.132674.