Larsen, Tina Langholm, Anne Lundahl Mauritsen, Simone Agner Sothilingam, Lene Kühle, Jørn Borup, og Marianne Qvortrup Fibiger. 2021. “Religiøs Forandring I En Krisetid”. Religion I Danmark 10 (1):92-110. https://doi.org/10.7146/rid.v10i1.125197.