Larsen, M. (2017). Danmarks nye muslimske intellektuelle – en ny islamisk autoritet?. Religion I Danmark, 9(1), 52-60. Hentet fra https://tidsskrift.dk/rid/article/view/26379