Bro, S. E. (2016). Samtidsreligion i gymnasiet - erfaringer fra feltarbejde. Religion I Danmark, 5(1), 143–147. Hentet fra https://tidsskrift.dk/rid/article/view/23617