Paldam, E. (2016). Mirakuløs helbredelse - forventninger flytter bjerge blandt karismatiske kristne i Danmark. Religion I Danmark, 5(1), 126–131. https://doi.org/10.7146/rid.v5i1.23614