Nielsen, M. V. (2016). Fra gamle trosbekendelser til guidelines - Kristne gruppers identitet under forandring. Religion I Danmark, 8(1), 1–7. https://doi.org/10.7146/rid.v8i1.23441