Nielsen, M. (2016). Fra gamle trosbekendelser til guidelines - Kristne gruppers identitet under forandring. Religion I Danmark, 8(1), 1-7. Hentet fra https://tidsskrift.dk/rid/article/view/23441