Fibiger, T. B., & Riexinger, M. (2021). Islam og Coronakrisen. Religion I Danmark, 10(1), 149–159. https://doi.org/10.7146/rid.v10i1.125202