Riexinger, M., Thorsen, J. E., Fibiger, T. B., Borup, J., & Fibiger, M. Q. (2021). Globale reaktioner på COVID-19 – religion og trossamfund i en krisetid. Religion I Danmark, 10(1), 131–141. Hentet fra https://tidsskrift.dk/rid/article/view/125200