(1)
Nielsen, M. At Få Religion På Landkortet: Religion Som Lokal Kulturhistorie. RiD 2022, 2022, 42-59.