(1)
Fibiger, T. B.; Riexinger, M. Islam Og Coronakrisen. RiD 2021, 10, 149-159.