Retskraft er et studenterdrevet retsvidenskabeligt tidsskrift, der har som sit fremmeste formål at publicere videnskabelige artikler inden for alle retsområder, herunder også bidrag af tværdisciplinær karakter. Retskraft udgives to gange årligt af en redaktion bestående af studerende fra Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Indkomne manuskripter bedømmes af redaktionen samt af anonyme peer-reviewere. Desuden støttes redaktionens arbejde af Det Rådgivende Videnskabelige Panel. Panelet består af række anerkendte forskere fra forskellige fagområder ansat ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.